Mediálne minimum: Kúpte mi desať spotov v televízii

ovladac

Nakupovanie televíznej reklamy vyzerá pri pohľade zvonku jednoducho. Natoľko jednoducho, že sa pravidelne stretávame s požiadavkou, aby sme kúpili desať spotov v konkrétnej televízii. Znie to ako logická požiadavka, veď televízia predáva priestor pre reklamu, tak si prosím rovno desať kusov. Akurát, že to by sme potom v agentúre nepotrebovali mediálne oddelenie a moja práca by bola oveľa nudnejšia.

Ak príde reč na nakupovanie televíznej reklamy, treba si osvojiť pár nových výrazov. Najskôr Rating. Rating je percento ľudí, ktoré videlo danú televíznu reláciu. Nenakupujeme spoty na kusy, ale kúpime si napr. 5 % ľudí, ktorí spot uvidia. To v prípade, ak je sledovanosť reklamného breaku 5 %.

Druhý výraz je Gross Rating Points, teda GRPs. Zvykne sa im vravieť grpy. Nimi sa meria objem kampane, pretože s jedným spotom si asi ťažko vystačíte. GRPs je súčet všetkých ratingov v kampani. Platí tu priama úmera – čím vyšší počet GRPs, tým je kampaň viditeľnejšia. Inak povedané, počet GRPs označuje súčet všetkých pozretí reklamného spotu. Toto číslo môže byť vyššie ako 100 %, pretože niektorí ľudia kampaň videli viackrát.
Bežná mesačná kampaň by mala dosahovať hodnotu aspoň 1000 GRPs, aby mala zmysel a aby ju videl dostatočný počet ľudí. Takáto kampaň môže v priemere zasiahnuť zhruba 70 % nákupnej cieľovej skupiny. Závisí to, samozrejme, od použitia konkrétnych televízií.
Na to, aby sme vedeli povedať, koľko ľudí kampaň videlo, používame dáta o sledovanosti, ktoré sa zbierajú každý deň prostredníctvom peoplemetrov. Tie zaznamenávajú sledovanosť jednotlivých relácií v 1200 domácnostiach na celom Slovensku. Na základe meraní a následných štatistických výpočtov je možné povedať, že hlavné správy sleduje každý večer v priemere 10 % ľudí, ktorí mali v tom čase zapnutý televízor.

Ak by sme na príklade chceli ilustrovať, ako to vlastne s tými GRPs je, vyzeralo by to nasledovne: Jeden spot, ktorý by bol zaradený v breaku počas vysielania hlavných správ, by videlo 10 % ľudí. To znamená, že na to, aby mohol byť TV spot odvysielaný, by sme museli kúpiť 10 GRPs. Cena, ktorú televíziám platíme, sa neodvíja od počtu spotov, ale od počtu GRPs (uvádza sa vždy za jeden GRP). Preto čím vyššia je sledovanosť reklamného breaku, tým je odvysielanie jedného spotu drahšie. Pritom sledovanosť breakov je zhruba o 40 % nižšia ako sledovanosť programov, počas ktorých sú vysielané.

Počet spotov pri plánovaní kampaní nezohráva podstatnú úlohu. Našou úlohou teda je dostať zo záujemcov o televízny priestor odpovede na otázky, ktoré oni sami možno dovtedy ani nepovažovali za také podstatné, veď predsa chceli len kúpiť pár konkrétnych spotov. Na to, aby sme vedeli optimálne naplánovať kampaň v televízii, potrebujeme vždy poznať tieto základné parametre: typ kampane (produktová/imidžová), cieľ kampane, cieľovú skupinu, časovanie, dĺžku spotu a rozpočet alebo mediálne parametre, ktoré chceme kampaňou dosiahnuť.

Záujemcovia sa potom môžu s nami ponoriť do ešte hlbších detailov, alebo celú tú excelovskú alchýmiu nechať na nás.

monika

Monika Štefúnová
Media Manager

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Názor na “Mediálne minimum: Kúpte mi desať spotov v televízii

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *