Cresta

Cresta International Advertising Awards
Medzinárodný festival reklamy a marketingovej komunikácie
http://www.cresta-awards.com/