Global Awards

The Global Awards
Festival so zameraním sa na reklamu zdravotníckych subjektov a značiek
http://www.theglobalawards.com/