Golden Drum

Reklamný festival už 20 rokov prebieha v slovinskej Portoroži