NYF

New York Festivals
Vďaka počtu prihlásených prác a porotcov možno NYF označiť za najrozmanitejší festival reklamy na svete
http://www.newyorkfestivals.com/

nasli_sme_novych-autorov

Wikipedia

Wiki_A4_CZ-2

Kreatívny riaditeľ: Pavel Fuksa
Art director: Pavel Fuksa, Matúš Nemčík
Copywriter: Adam Rovný
Fotograf: Miro Minarových