Prečo sa nezúčastníme súťaže Agentúra roka?

Súťaže Agentúra roka, ktorá každoročne vyhlasuje najlepšie slovenské reklamné agentúry, sa bohužiaľ tento rok nezúčastníme. Rozhodli sme sa tak z dôvodu štatútu súťaže. Ten vniesol do celej súťaže a jej hodnotiacich mechanizmov veľkú dávku subjektivity zo strany organizátora – mesačníka Stratégie.
Etické pravidlá štatútu určujú, kedy môže byť práca alebo agentúra zo súťaže vylúčená. Ide najmä o práce, ktoré odporujú zákonu o reklame, boli Radou pre reklamu určené za neetické alebo sú to tzv. scamy.

Pravidlá pre vylúčenie práce sú pomerne presne stanovené, ale nefungujú objektívne a automaticky. Domnievame sa, že ak práca nespĺňa stanovené kritéria, mala by byť automaticky vyradená. Naopak, ak ich spĺňa, mala by v súťaži zotrvať. Podľa nových pravidiel to však tak nie je.
Bez ohľadu na to, či práca spĺňa alebo nespĺňa stanovené kritériá, organizátor súťaže si vyhradil právo definitívne rozhodnúť o jej vylúčení. Má sa tak stať prostredníctvom tajného hlasovania na stretnutí za účasti jedného zástupcu KRAS-u, jedného zástupcu ADC Slovakia a dvoch zástupcov organizátora a vyhlasovateľa súťaže. V prípade nerozhodnosti hlasov rozhoduje hlas šéfredaktora Stratégií.
Myslíme si, že mechanizmus tajného hlasovania je momentálne nastavený tak, že umožňuje v rámci konkurenčného boja vyradiť akúkoľvek prácu bez ohľadu na jej transparentnosť.

Ďalším problémom, ktorý v štatúte vidíme, sú nejasnosti na základe ktorých sa bude zo súťaže vylučovať iba práca, alebo celá agentúra. Navyše, štatút súťaže uvádza, že metodika súťaže vznikla po dohode s odbornými garantmi – KRASom a ADC. KRAS pritom nijak neparticipoval ani neschválil súčasnú verziu štatútu, rovnako ani nesúhlasil s poskytnutím zástupcu na tajné hlasovania o vylúčení prác či agentúr zo súťaže Agentúra roka.

Reagujeme na štatút, ktorý sme obdŕžali dňa 2. 11. 2016 mailom. Doteraz nám žiadna úprava štatútu neprišla. Aj napriek tomu, že ide o verejnú súťaž, štatút momentálne nie je nikde verejne prístupný. Pripájame ho k nahliadnutiu nižšie.

Valér Hlobil
Executive Director

Štatút-súťaže-Agentúra-roka

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *