(SK) Prečo sa nezúčastníme súťaže Agentúra roka?

Leider ist der Eintrag nur auf Slowakisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Súťaže Agentúra roka, ktorá každoročne vyhlasuje najlepšie slovenské reklamné agentúry, sa bohužiaľ tento rok nezúčastníme. Rozhodli sme sa tak z dôvodu štatútu súťaže. Ten vniesol do celej súťaže a jej hodnotiacich mechanizmov veľkú dávku subjektivity zo strany organizátora – mesačníka Stratégie.
Etické pravidlá štatútu určujú, kedy môže byť práca alebo agentúra zo súťaže vylúčená. Ide najmä o práce, ktoré odporujú zákonu o reklame, boli Radou pre reklamu určené za neetické alebo sú to tzv. scamy.

Pravidlá pre vylúčenie práce sú pomerne presne stanovené, ale nefungujú objektívne a automaticky. Domnievame sa, že ak práca nespĺňa stanovené kritéria, mala by byť automaticky vyradená. Naopak, ak ich spĺňa, mala by v súťaži zotrvať. Podľa nových pravidiel to však tak nie je.
Bez ohľadu na to, či práca spĺňa alebo nespĺňa stanovené kritériá, organizátor súťaže si vyhradil právo definitívne rozhodnúť o jej vylúčení. Má sa tak stať prostredníctvom tajného hlasovania na stretnutí za účasti jedného zástupcu KRAS-u, jedného zástupcu ADC Slovakia a dvoch zástupcov organizátora a vyhlasovateľa súťaže. V prípade nerozhodnosti hlasov rozhoduje hlas šéfredaktora Stratégií.
Myslíme si, že mechanizmus tajného hlasovania je momentálne nastavený tak, že umožňuje v rámci konkurenčného boja vyradiť akúkoľvek prácu bez ohľadu na jej transparentnosť.

Ďalším problémom, ktorý v štatúte vidíme, sú nejasnosti na základe ktorých sa bude zo súťaže vylučovať iba práca, alebo celá agentúra. Navyše, štatút súťaže uvádza, že metodika súťaže vznikla po dohode s odbornými garantmi – KRASom a ADC. KRAS pritom nijak neparticipoval ani neschválil súčasnú verziu štatútu, rovnako ani nesúhlasil s poskytnutím zástupcu na tajné hlasovania o vylúčení prác či agentúr zo súťaže Agentúra roka.

Reagujeme na štatút, ktorý sme obdŕžali dňa 2. 11. 2016 mailom. Doteraz nám žiadna úprava štatútu neprišla. Aj napriek tomu, že ide o verejnú súťaž, štatút momentálne nie je nikde verejne prístupný. Pripájame ho k nahliadnutiu nižšie.

Valér Hlobil
Executive Director

Štatút-súťaže-Agentúra-roka

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.