COOP Jednota

Sieť predajní COOP Jednota je našim kľúčovým partnerom, pre ktorého zabezpečujeme komplexné služby týkajúce sa všetkých komunikačných aspektov v oblasti ATL aj BTL. Široký rozsah nami poskytovaných služieb siaha od realizácie TV spotov cez POSM materiály a dizajnové návrhy obalov až po prácu pre Nadáciu Jednota COOP, ktorá sa venuje podpore zdravotníckych zariadení.