Pred nami sa neukryje žiaden agent!

Keď pri našich kampaniach pracujeme s cieľovou skupinou, väčšinou ju definujú ukazovatele ako vek, pohlavie, sociálny status či vzdelanie. Tentoraz sme ale dostali zadanie, ktoré bolo omnoho špecifickejšie.

Náš klient Wüstenrot nám dal za úlohu zverbovať na internete a sociálnych sieťach ľudí so skúsenosťami z finančníckeho a realitného sektora, aby hľadali nových klientov pre výhodné úverové a poisťovacie produkty spoločnosti . Išlo o úplne nový typ pozície, ktorá dovtedy neexistovala, flexibilnú prácu, ktorá sa dala vykonávať na full-time, alebo popri inom zamestnaní.

Bol v tom však háčik. Vzhľadom na čo najväčšiu efektivitu kampane sme mali pripraviť komunikáciu, ktorá osloví iba relevantných ľudí, keďže Wüstenrot každý “klik” od potenciálneho záujemcu stál peniaze.

Rozhodli sme sa vymyslieť novej pozícii atraktívny názov a okrem zjavných benefitov zdôrazniť najmä skúsenosti, ktoré od našich záujemcov požadujeme. Tak sa zrodili W-Agent a W-Agentka. Pohodoví ľudia, ktorí už viac nie sú odkázaní na nudný džob vo finančníckom alebo realitnom sektore a sami si určujú, koľko chcú pracovať a samozrejme aj zarobiť.

Kampaň prebiehala vo forme Facebook reklamy – vrátane nových formátov ako carousel – a cez Google bannery, ktoré preklikávali na kontaktný formulár na stránke Wüstenrotu.

955x500px_2

955xXYpx

955xXYpx_2

Credits:
Chief Creative Officer: Bernd Fliesser; Creative Director: Alex Strimbeanu; Copywriter: Daniel Feranec; Art Director: Zuzana Ondrušová; Strategy: Ivana Váleková; Account Manager: Sofia Žiaková

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone